10/08/2012 07:36

Bản tin Cafe sáng ngày 10/08/2012

Hiện tại, giá Hợp đồng rủi ro phá sản (CDS) đã giảm chỉ còn 125 và 305 điểm cho kỳ hạn 1 và 5 năm. Như đã đề cập trong các phân tích trước thì diễn biến của giá CDS và thị trường chứng khoán Việt Nam là khá trái ngược nhau. Do đó, xu hướng giảm hiện tại của giá CDS cho thấy nhiều khả năng đà tăng hiện tại của thị trường chứng khoán có thể tiếp tục.

Ban_tin_Cafe_sang_ACBS_10_08_12.pdf