08/09/2012 11:26

Thông báo thay đổi tỷ lệ tài trợ giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) xin thông báo đến Qu‎‎ý khách hàng về việc thay đổi tỷ lệ tài trợ giao dịch ký quỹ cho tất cả các mã chứng khoán nằm trong danh mục GDKQ hiện đang ban hành của ACBS, chi tiết xin tham khảo danh mục chứng khoán ký quỹ trên website (http://acbs.com.vn/tin-acbs/danh-muc-cho-phep-gdkq-tai-acbs.htm) hoặc nhân viên Môi giới tại các Chi nhánh / Phòng giao dịch.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 10/9/2012, cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng.