Tầm nhìn và sứ mệnh

Theo định hướng của tập đoàn ACB, ACBS cần tận dụng cơ hội tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam để tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, trở thành một Ngân hàng đầu tư hàng đầu ở Việt Nam và thực hiện thành công sứ mệnh là nhà môi giới tận tụy phục vụ khách hàng, đối tác đáng tin cậy của doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháp tài chính, là nơi thuận lợi để phát triển sự nghiệp và cuộc sống của tập thể cán bộ nhân viên và là thành viên đóng góp tích cực trong việc tối đa hóa giá trị cổ đông của công ty mẹ.

Mục tiêu

Trong giai đoạn 2011-2015, ACBS xác định mục tiêu trở thành 1 trong 3 ngân hàng đầu tư có quy mô và thị phần lớn nhất, hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả ở Việt Nam.

Các nguyên tắc hướng dẫn hành động

Là một thành viên của tập đoàn ACB, ACBS tuân thủ các nguyên tắc hành động chính:
“Một ACB” với các sản phẩm dịch vụ được tích hợp nhằm đem đến giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, cơ hội phát triển toàn diện cho nhân viên và thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông.
Không ngừng đổi mới và phát triển nhằm sớm đưa các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất vào áp dụng trong quản trị và điều hành, phù hợp với các điều kiện cụ thể của ACBS, ACB và thị trường Việt Nam.
Đảm bảo hài hòa lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan.

Chiến lược phát triển

Tận dụng lợi thế về quy mô và đa dạng hoạt động của tập đoàn ACB
Nâng cao năng lực tài chính và quản lý rủi ro, tích cực áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế vào hoạt động và quản trị.
Nâng cao năng lực vận hành cũng như đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống.
Mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

 

Số người đang truy cập:  56    Số lượt truy cập:  3629298

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280