Trong năm 2013, những khó khăn mà nền kinh tế Việt đã đối mặt trong năm 2012 có thể sẽ kéo sang năm 2013, tác động đến mức tăng trưởng chung nhưng ở mức độ không lớn lắm. Với sự kỳ vọng vào các chính sách vĩ mô của chính phủ trong thời gian qua tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2013, mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5,5% có thể đạt được. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 6-6,5%.

Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, ngay từ đầu nằm 2013, UBCK đã có những đề xuất mang tính hỗ trợ như: loại bỏ cho vay chứng khoán khỏi lĩnh vực không khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tăng room cho khối ngoại ở một số ngành, giảm thuế liên quan đến thị trường chứng khoán, đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư, yêu cầu áp dụng các chuẩn mực kế toán khắt khe hơn. TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi.

ACBS tập trung vào hai mục tiêu chính: gia tăng thị phần môi giới và tăng trưởng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, Ban lãnh đạo đã định hướng chiến lược phát triển toàn diện, gồm kế hoạch đầu tư cải tiến hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng như cơ cấu lại hệ thống tổ chức nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh đó, con người là yếu tố quan trọng nhất, tạo nên sức mạnh cạnh tranh của tổ chức. ACBS tiếp tục các chương trình đào tạo chuyên biệt, đi vào chiều sâu cho nhân viên nghiệp vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của ACBS đáp ứng với những đòi hỏi khắt khe nhất của khách hàng.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


       
Số người đang truy cập:  118    Số lượt truy cập:  3587948

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280