1/   GIÁM ĐỐC PHÂN TÍCH
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Phân tích bao gồm việc cung cấp các báo cáo/ý kiến phân tích cho khách hàng về các loại chứng khoán và thị trường mà ACBS có cung cấp dịch vụ môi giới, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh về hoạt động phân tích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tư vấn cho hội đồng ALCO về các vấn đề liên quan. Cụ thể :
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm Phân tích.
• Xây dựng các chính sách và chuẩn mực liên quan đến hoạt động phân tích.
• Xây dựng quy trình thực hiện các sản phẩm phân tích theo danh mục sản phẩm.
• Thiết lập quan hệ, xây dựng hình ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của ACBS trong hoạt động Phân tích.
• Phê duyệt và chịu trách nhiệm về các báo cáo phân tích phát hành bởi Trung tâm Phân tích.
• Thiết lập quan hệ, xây dựng hình ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của ACBS trong hoạt động phân tích.
• Quản lý và đào tạo nhân viên trong đơn vị.
• Các công việc khác do Tổng giám đốc phân công.

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài hoặc người nước ngoài .
• Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
• Tiếng Anh: IELTS từ 7.5 trở lên hoặc tương đương học đại học/thạc sỹ bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
• Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
• Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
• Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
• Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích tài chính,chứng khoán. Trong đó, ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý và ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.


Địa điểm làm việc:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
(41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM)2/   TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Xây dựng mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Phòng. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
• Tìm kiếm phát triển và chăm sóc khách hàng là các tổ chức định chế tài chính trong và ngoài nước.
• Phát triển và cập nhật các quy trình nghiệp vụ cho nghiệp vụ môi giới, tư vấn đầu tư và xử lý giao dịch dành cho các Định chế tài chính.
• Đào tạo và phát triển nhân viên
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan (Ưu tiên tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài hoặc người nước ngoài).
• Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
• Tiếng Anh: IELTS từ 7.5 trở lên hoặc tương đương học đại học/thạc sỹ bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
• Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
• Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan.
• Có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
• Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
• Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý, ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

3/   TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp;

 • Cung cấp và phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính cho các khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các đối tượng khách hàng phù hợp;

 • Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược dịch vụ và kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp;

 • Thực hiện phát triển thị trường, phát triển khách hàng và trực tiếp thực hiện các hợp đồng tư vấn tài chính ký kết với khách hàng;

 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ tư vấn tài chính. Tổ chức, quản lý và đào tạo nghiệp vụ tư vấn tài chính để áp dụng thống nhất trên toàn bộ hệ thống ACBS;

 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính;

 • Thực hiện các công việc khác theo phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc.

YÊU CẦU

 • Có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính trở lên.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên tốt nghiệp MBA trong hoặc ngoài nước.
 • Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Tiếng Anh: IELTS từ 6.5 trở lên hoặc đại học chuyên ngành ngữ văn Anh. (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
 • Nắm vững các lý thuyết kinh tế, lý thuyết định giá
 • Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, chứng khoán nợ và tình hình thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Có kiến thức sâu rộng về ngành và doanh nghiệp, có kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong hoạt động trong ngành tài chính/chứng khoán. Trong đó, ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý và ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

Địa điểm làm việc:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB
(41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM)

 

4/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu hằng ngày.

· Thực hiện việc quản trị Cơ sở dữ liệu.

· Quản lý các máy chủ liên quan.

· Tiến hành tạo và cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ thử nghiệm, đào tạo.

· Thực hiện sao lưu và phục hồi các cơ sở dữ liệu.

· Thực hiện việc kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.

YÊU CẦU

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về các hệ CSDL: MySQL, SQLServer, Oracle

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.


5/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH WEB
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Quản lý, vận hành, giám sát hệ thống giao dịch trực tuyến.

· Phối hợp nhà cung cấp trong việc nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống giao dịch trực tuyến.

· Hỗ trợ cùng tham gia với các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu ứng dụng CNTT.

· Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của các phòng ban.

· Nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.


YÊU CẦU

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về các hệ lập trình như: PHP, Apache, C#, C++, Java…..

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế Web.


6/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Quản trị hệ thống máy chủ và các thiết bị network trong toàn hệ thống.

· Hỗ trợ vận hành, giám sát hệ thống Giao dịch.

· Thực hiện các chính sách về Internet, tài nguyên hệ thống của công ty.

· Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của các phòng ban.

· Tham gia, hỗ trợ test chương trình mới với các phòng ban nghiệp vụ.

· Hỗ trợ người dùng về công nghệ thông tin.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.

YÊU CẦU
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Chuyên môn nghiệp vụ: Công nghệ thông tin- Chuyên sâu Hệ thống system, Network

· Có kiến thức về các hệ CSDL, CCNA, Linux, MCSE.

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị hệ thống.

7/   NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ACBS TOÀN QUỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

Duy trì sự hài lòng của khách hàng hiện hữu thông qua việc trực tiếp thực thiện các chương trình chăm sóc khách hàng

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
 • Có kiến thức cơ bản về Chứng khoán, thị trường Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Kỹ năng bán hàng tốt.
 • Có kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Công ty Chứng khoán, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Địa điểm làm việc:
Các chi nhánh của ACBS trên địa bàn cả nước.
(Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ)

8/   NHÂN VIÊN MÔI GIỚI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
CHI NHÁNH ACBS TOÀN QUỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

YÊU CẦU

 • Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Am hiểu về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Có kiến thức cập nhật về tình hình kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Có kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bán hàng; kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán.
Địa điểm làm việc:
      Các chi nhánh của ACBS trên địa bàn cả nước.
      (Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ)

9/   NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình đã thiết lập đối với các nghiệp vụ Giao dịch và Lưu ký.

- Kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Theo dõi tình hình Báo cáo khắc phục sau kiểm soát của đơn vị được kiểm soát.

- Xây dựng tiêu chí kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh tại ACBS. Xây dựng bảng tổng hợp lỗi.

- Soạn thảo, cập nhật các thủ tục, quy trình và hướng dẫn công việc nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
 • Tiếng Anh: chứng chỉ B trở lên.
 • Vi tính: chứng chỉ A trở lên.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát nội bộ và các nghiệp vụ chứng khoán.
 • Am hiểu các quy định về pháp luật chứng khoán, luật doanh nghiệp.
 • Có khả năng tư duy, sáng tạo, thu thập, phân tích và đánh giá tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong ngành tài chính, chứng khoán, hoặc kiểm toán độc lập.
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/05/2015
10/   Thông báo tuyển Sinh viên thực tập năm 2015
TP.Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về việc tổ chức tuyển Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Khu vực Tp.HCM năm 2015 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC TẬP:

Sinh viên đại học năm cuối, hệ chính quy, được đào tạo chuyên ngành Toán Kinh tế, Chứng khoán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing.

II. THỜI GIAN THỰC TẬP:

Thời gian thực tập: theo lịch của từng trường, dự kiến khoảng từ tháng 05/2015 đến tháng 08/2015.

III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỰC TẬP:

1. Hồ sơ thực tập gồm:

- Mẫu Nguyện vọng thực tập tải tại đây 

- Bảng điểm học tập tất cả các kỳ.

- Bản sao Hộ khẩu, CMND.

- Giấy giới thiệu của nhà trường.

2. Hình thức nhận hồ sơ: 

Sinh viên gửi hồ sơ thực tập qua email hr@acbs.com.vn , tiêu đề ghi rõ: Thực tập - Họ tên.

Ví dụ: Thực tập - Nguyễn Văn An

3. Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 31/05/2015

IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Khu vực Tp.Hồ Chí Minh

**Phòng Nhân sự - Hành chính sẽ gửi Email thông báo đối với Hồ sơ thực tập được duyệt.

Ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin Lý lịch ứng viên theo mẫu của ACBS (tải Lý lịch ứng viên tại đây) và gửi qua Email: hr@acbs.com.vn. Tiêu đề Email vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm làm việc mong muốn.

Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Lý lịch ứng viên theo mẫu ACBS 
 • Đơn xin việc
 • Lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp cấp)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhân của địa phương.
 • Bản sao y công chứng Bằng cấp, bảng điểm và các chứng chỉ có liên quan
 • Bản sao y công chứng Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu
 • Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng trở lại)
 • 02 ảnh 4x6 mới nhất
 • Trụ sở chính : 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
  Số điện thoại: (08) 38.234159 – Fax: (08) 38235060

 • Chi nhánh Lê Ngô Cát: 107N Trương Định, P.6, Q.3.
  Số điện thoại: (08) 54043054 – Fax: (08) 39302423
 • Chi nhánh Chợ Lớn: 747 Hồng Bàng, Q.6
  Số điện thoại: (08)3969.5548 – Fax: (08)3969.5543
 • Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3
  Số điện thoại: (08)38395.179 – Fax: (08) 38344.404
 • Chi nhánh Vũng Tàu: Lô A3-A8 111 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tp. Vũng Tàu.
  Số điện thoại: (064) 3597.104 – Fax: (064) 3597.105
 • Chi nhánh Cần Thơ: 17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Tp. Cần Thơ
  Số điện thoại: (0710) 3783.638 – Fax: (0710) 3817.131
 • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: TGĐ Ông Phạm Phú Khôi
 • mail: acbs@acbs.com.vn
 • Tổng đài đặt lệnh - Trung tâm Bizlink: 107N Trương Định, P.6, Q.3.
  Số điện thoại:1900.5555.33 hoặc (08)39107.107
 • Chi nhánh Hà nội: 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
  Số điện thoại: (04) 39429.395 – Fax: (04) 39429.407
 • Chi nhánh Hải Phòng: 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
  Số điện thoại: (031) 38.569.998 – Fax: (031) 3569.995
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  Số điện thoại: (0511) 3843.447 – Fax: (0511) 3843.445
 • Chi nhánh Khánh Hòa: 80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
  Số điện thoại: (058) 3522.762 – Fax: (058) 3528.188
 • Chi nhánh Quảng Ninh: 747-749 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.
  Số điện thoại: (033) 3818.299 – Fax: (033) 3818.881
 • Tên cơ quan chủ quản: Ngân hàng TMCP Á Châu
Số người đang truy cập:  49    Số lượt truy cập:  6300662

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280