1/   GIÁM ĐỐC PHÂN TÍCH
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Phân tích bao gồm việc cung cấp các báo cáo/ý kiến phân tích cho khách hàng về các loại chứng khoán và thị trường mà ACBS có cung cấp dịch vụ môi giới, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh về hoạt động phân tích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tư vấn cho hội đồng ALCO về các vấn đề liên quan. Cụ thể :
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm Phân tích.
• Xây dựng các chính sách và chuẩn mực liên quan đến hoạt động phân tích.
• Xây dựng quy trình thực hiện các sản phẩm phân tích theo danh mục sản phẩm.
• Thiết lập quan hệ, xây dựng hình ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của ACBS trong hoạt động Phân tích.
• Phê duyệt và chịu trách nhiệm về các báo cáo phân tích phát hành bởi Trung tâm Phân tích.
• Thiết lập quan hệ, xây dựng hình ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của ACBS trong hoạt động phân tích.
• Quản lý và đào tạo nhân viên trong đơn vị.
• Các công việc khác do Tổng giám đốc phân công.

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài hoặc người nước ngoài .
• Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
• Tiếng Anh: IELTS từ 7.5 trở lên hoặc tương đương học đại học/thạc sỹ bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
• Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
• Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
• Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
• Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích tài chính,chứng khoán. Trong đó, ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý và ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.


Địa điểm làm việc:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
(41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM)2/   TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Xây dựng mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Phòng. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
• Tìm kiếm phát triển và chăm sóc khách hàng là các tổ chức định chế tài chính trong và ngoài nước.
• Phát triển và cập nhật các quy trình nghiệp vụ cho nghiệp vụ môi giới, tư vấn đầu tư và xử lý giao dịch dành cho các Định chế tài chính.
• Đào tạo và phát triển nhân viên
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.

YÊU CẦU

• Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan (Ưu tiên tốt nghiệp Thạc sĩ nước ngoài hoặc người nước ngoài).
• Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
• Tiếng Anh: IELTS từ 7.5 trở lên hoặc tương đương học đại học/thạc sỹ bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
• Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
• Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan.
• Có mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
• Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.
• Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động môi giới cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý, ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

3/   TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh liên quan đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp;

 • Cung cấp và phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính cho các khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các đối tượng khách hàng phù hợp;

 • Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược dịch vụ và kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp;

 • Thực hiện phát triển thị trường, phát triển khách hàng và trực tiếp thực hiện các hợp đồng tư vấn tài chính ký kết với khách hàng;

 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ tư vấn tài chính. Tổ chức, quản lý và đào tạo nghiệp vụ tư vấn tài chính để áp dụng thống nhất trên toàn bộ hệ thống ACBS;

 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính;

 • Thực hiện các công việc khác theo phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc.

YÊU CẦU

 • Có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính trở lên.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên tốt nghiệp MBA trong hoặc ngoài nước.
 • Ưu tiên đạt các chứng chỉ CFA, FRM, ACCA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Tiếng Anh: IELTS từ 6.5 trở lên hoặc đại học chuyên ngành ngữ văn Anh. (nghe, nói, đọc, viết, thuyết trình thành thạo).
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
 • Nắm vững các lý thuyết kinh tế, lý thuyết định giá
 • Có kiến thức sâu rộng về thị trường chứng khoán, chứng khoán nợ và tình hình thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Có kiến thức sâu rộng về ngành và doanh nghiệp, có kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong hoạt động trong ngành tài chính/chứng khoán. Trong đó, ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý và ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

Địa điểm làm việc:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB
(41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM)

 

4/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu hằng ngày.

· Thực hiện việc quản trị Cơ sở dữ liệu.

· Quản lý các máy chủ liên quan.

· Tiến hành tạo và cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ thử nghiệm, đào tạo.

· Thực hiện sao lưu và phục hồi các cơ sở dữ liệu.

· Thực hiện việc kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.

YÊU CẦU

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về các hệ CSDL: MySQL, SQLServer, Oracle

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/02/2015

5/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH WEB
TP. HỒ CHÍ MINH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Quản lý, vận hành, giám sát hệ thống giao dịch trực tuyến.

· Phối hợp nhà cung cấp trong việc nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống giao dịch trực tuyến.

· Hỗ trợ cùng tham gia với các đơn vị thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu ứng dụng CNTT.

· Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của các phòng ban.

· Nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.


YÊU CẦU

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về các hệ lập trình như: PHP, Apache, C#, C++, Java…..

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế Web.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/02/2015

6/   NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Quản trị hệ thống máy chủ và các thiết bị network trong toàn hệ thống.

· Hỗ trợ vận hành, giám sát hệ thống Giao dịch.

· Thực hiện các chính sách về Internet, tài nguyên hệ thống của công ty.

· Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của các phòng ban.

· Tham gia, hỗ trợ test chương trình mới với các phòng ban nghiệp vụ.

· Hỗ trợ người dùng về công nghệ thông tin.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phó Phòng.

YÊU CẦU
· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Chuyên môn nghiệp vụ: Công nghệ thông tin- Chuyên sâu Hệ thống system, Network

· Có kiến thức về các hệ CSDL, CCNA, Linux, MCSE.

· Thông thạo vi tính văn phòng.

· Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn

· Có khả năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt.

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị hệ thống.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/02/2015

7/   CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG ĐỊNH CHẾ
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Hỗ trợ Trưởng đơn vị thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Xây dựng và phát triển cơ sở khách hàng là các Định chế tài chính trong nước/ nước ngoài.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia quá trình tìm hiểu, phân tích tài chính và hoạt động của khách hàng nhằm xác định nhu cầu của khách hàng và đề xuất sản phẩm phù hợp.
 • Xây dựng tài liệu marketing, tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ACBS.
 • Tham gia góp ý, đề xuất, cải tiến sản phẩm dịch vụ; xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ có liên quan.
 • Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch tại ACBS. Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Chứng khoán, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan (ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài)
 • Tiếng Anh lưu loát. Ưu tiên ứng viên thành thạo thêm một trong hai ngoại ngữ: tiếng Nhật, tiếng Hoa.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Power Point.
 • Có kiến thức về thị trường Chứng khoán và các nghiệp vụ liên quan đến Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng; kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng; kỹ năng đàm phán, thuyết trình; kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính, ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm môi giới chứng khoán cho khách hàng định chế tài chính, giám đốc quan hệ khách hàng tại các ngân hàng nước ngoài
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp)
8/   NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ACBS TOÀN QUỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

Duy trì sự hài lòng của khách hàng hiện hữu thông qua việc trực tiếp thực thiện các chương trình chăm sóc khách hàng

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
 • Có kiến thức cơ bản về Chứng khoán, thị trường Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Kỹ năng bán hàng tốt.
 • Có kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Công ty Chứng khoán, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Địa điểm làm việc:
Các chi nhánh của ACBS trên địa bàn cả nước.
(Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ)

9/   NHÂN VIÊN MÔI GIỚI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
CHI NHÁNH ACBS TOÀN QUỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

YÊU CẦU

 • Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Am hiểu về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Có kiến thức cập nhật về tình hình kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Có kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bán hàng; kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán.
Địa điểm làm việc:
      Các chi nhánh của ACBS trên địa bàn cả nước.
      (Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ)

10/   NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
TP. HỒ CHÍ MINH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra, đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình đã thiết lập đối với các nghiệp vụ Giao dịch và Lưu ký.

- Kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Theo dõi tình hình Báo cáo khắc phục sau kiểm soát của đơn vị được kiểm soát.

- Xây dựng tiêu chí kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh tại ACBS. Xây dựng bảng tổng hợp lỗi.

- Soạn thảo, cập nhật các thủ tục, quy trình và hướng dẫn công việc nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
 • Tiếng Anh: chứng chỉ B trở lên.
 • Vi tính: chứng chỉ A trở lên.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát nội bộ và các nghiệp vụ chứng khoán.
 • Am hiểu các quy định về pháp luật chứng khoán, luật doanh nghiệp.
 • Có khả năng tư duy, sáng tạo, thu thập, phân tích và đánh giá tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong ngành tài chính, chứng khoán, hoặc kiểm toán độc lập.
Thời hạn nhận hồ sơ: 15/04/2015
11/   CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH CƠ BẢN
TP. HỒ CHÍ MINHMÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện việc phân tích, định giá các loại chứng khoán và đưa ra khuyến nghị đầu tư.

Thực hiện các dự phóng tài chính và báo cáo phân tích cơ bản theo phân công của Trưởng bộ phận.

Phối hợp với kênh phân phối và các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng.

Xây dựng quan hệ và mạng lưới với cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm thu thập dữ liệu phân tích.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.


YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ngoại ngữ: IELTS từ 6.5 trở lên hoặc tương đương.
 • Có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Anh.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Visio, Power Point.
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.
 • Có kiến thức về Chứng khoán, thị trường Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Nắm vững các phương pháp định giá.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 


Địa điểm làm việc:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Trung tâm Phân tích

(41 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM)

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/201512/   NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
TP. CẦN THƠ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mở / tất toán tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng về các dịnh vụ chứng khoán theo quy định.

Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng theo quy định và thẩm quyền quy định.

Các công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ Dịch vụ chứng khoán và sự phân công của Trưởng đơn vị.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Chứng khoán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán Kiểm toán, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Có kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và các qui định pháp luật có liên quan.
 • Có kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng.
 • Có kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Công ty Chứng khoán, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Địa điểm làm việc: TP. CẦN THƠ

Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2015

Ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin Lý lịch ứng viên theo mẫu của ACBS (tải Lý lịch ứng viên tại đây) và gửi qua Email: hr@acbs.com.vn. Tiêu đề Email vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm làm việc mong muốn.

Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Lý lịch ứng viên theo mẫu ACBS 
 • Đơn xin việc
 • Lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp cấp)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhân của địa phương.
 • Bản sao y công chứng Bằng cấp, bảng điểm và các chứng chỉ có liên quan
 • Bản sao y công chứng Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu
 • Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng trở lại)
 • 02 ảnh 4x6 mới nhất
 • Trụ sở chính : 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
  Số điện thoại: (08) 38.234159 – Fax: (08) 38235060

 • Chi nhánh Lê Ngô Cát: 107N Trương Định, P.6, Q.3.
  Số điện thoại: (08) 54043054 – Fax: (08) 39302423
 • Chi nhánh Chợ Lớn: 747 Hồng Bàng, Q.6
  Số điện thoại: (08)3969.5548 – Fax: (08)3969.5543
 • Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3
  Số điện thoại: (08)38395.179 – Fax: (08) 38344.404
 • Chi nhánh Vũng Tàu: Lô A3-A8 111 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tp. Vũng Tàu.
  Số điện thoại: (064) 3597.104 – Fax: (064) 3597.105
 • Chi nhánh Cần Thơ: 17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Tân An, Tp. Cần Thơ
  Số điện thoại: (0710) 3783.638 – Fax: (0710) 3817.131
 • Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: TGĐ Ông Phạm Phú Khôi
 • mail: acbs@acbs.com.vn
 • Tổng đài đặt lệnh - Trung tâm Bizlink: 107N Trương Định, P.6, Q.3.
  Số điện thoại:1900.5555.33 hoặc (08)39107.107
 • Chi nhánh Hà nội: 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
  Số điện thoại: (04) 39429.395 – Fax: (04) 39429.407
 • Chi nhánh Hải Phòng: 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
  Số điện thoại: (031) 38.569.998 – Fax: (031) 3569.995
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 218 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  Số điện thoại: (0511) 3843.447 – Fax: (0511) 3843.445
 • Chi nhánh Khánh Hòa: 80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.
  Số điện thoại: (058) 3522.762 – Fax: (058) 3528.188
 • Chi nhánh Quảng Ninh: 747-749 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.
  Số điện thoại: (033) 3818.299 – Fax: (033) 3818.881
 • Tên cơ quan chủ quản: Ngân hàng TMCP Á Châu
Số người đang truy cập:  68    Số lượt truy cập:  5513168

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280