Bản tin Cafe sáng ngày 10/08/2012
 10/08/2012 07:36
Hiện tại, giá Hợp đồng rủi ro phá sản (CDS) đã giảm chỉ còn 125 và 305 điểm cho kỳ hạn 1 và 5 năm. Như đã đề cập trong các phân tích trước thì diễn biến của giá CDS và thị trường chứng khoán Việt Nam là khá trái ngược nhau. Do đó, xu hướng giảm hiện tại của giá CDS cho thấy nhiều khả năng đà tăng hiện tại của thị trường chứng khoán có thể tiếp tục.
Số người đang truy cập:  160    Số lượt truy cập:  3638693

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280