Bản tin Cafe sáng ngày 13/08/2012
 11/08/2012 08:07
Về mặt phân tích kỹ thuật, việc khối lượng giao dịch tăng mạnh trong những phiên tăng điểm và giảm trong những phiên mất điểm cho thấy lực cầu từ bên mua. Nhìn chung, nhà đầu tư có thể tăng dần mức độ nắm giữ cổ phiếu của mình trong những phiên tới.
Số người đang truy cập:  858    Số lượt truy cập:  3100022

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280