Bản tin cafe sáng ngày 17/09/2012
 17/09/2012 07:42
Các số liệu mới đây về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận với ROE tăng từ 3,96% lên 4,14%. Tuy nhiên, việc theo đuổi mục tiêu lợi nhuận này đã khiến rủi ro trong hệ thống tăng lên. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) tiếp tục giảm từ 14,55% trong tháng 5 xuống còn 14,19% và 14,03% trong tháng 6 và 7.
Số người đang truy cập:  132    Số lượt truy cập:  3623802

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280