Bản tin cafe sáng ngày 20/08/2012
 20/08/2012 08:11
Về quan điểm kỹ thuật, các tín hiệu tích cực từ các chỉ số đã xuất hiện. Với các chiến lược ngắn và trung hạn, việc mua vào ở thời điểm hiện tại là không quá rủi ro.
Số người đang truy cập:  167    Số lượt truy cập:  2092635

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280