STT
Loại giao dịch
Mức phí giao dịch
I
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
 

Đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua Internet và Mobile
- Phí gia nhập (phí đăng ký sử dụng dịch vụ)
- Phí thiết bị Token 

Đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại


 Miễn phí
450,000 đồng/cái

Miễn phí
II
GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI
 
 

Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trong 1 ngày
- Dưới 300 triệu VNĐ
- Từ 300 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ
- Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ
- Từ 1 tỷ VNĐ trở lên
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%

 III      GIAO DỊCH QUA INTERNET  
 

 
Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trong 1 ngày
     - Dưới 500 triệu VNĐ
- Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ
- Từ 1 tỷ VNĐ trở lên0.25%
0.20%
0.15%
Số người đang truy cập:  528    Số lượt truy cập:  4239536

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280