1. Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ giao dịch qua Mobile cho phép khách hàng đặt lệnh qua trang web http://mobile.acbs.com.vn một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi tương tự dịch vụ đặt lệnh qua trang web http://online.acbs.com.vn. Đối với dịch vụ đặt lệnh qua Mobile, khách hàng có thể sử dụng việc kết nối Internet thông qua dịch vụ 3G hoặc GPRS trên Mobile để thực hiện các giao dịch ở những nơi không thể kết nối Internet theo cách thông thường.

2. Đăng ký sử dụng

Khách hàng đăng ký miễn phí tại các Chi nhánh/PGD của ACBS và mua Token để hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi đăng ký khách hàng sẽ được cấp mã số truy cập và mật khẩu tĩnh tương ứng. Khách hàng nhập mã số truy cập, mật khẩu tĩnh và mật khẩu OTP để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các giao dịch chứng khoán.

Số người đang truy cập:  281    Số lượt truy cập:  3638455

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280