Web http://mobile.acbs.com.vn được thiết kế dành riêng cho việc truy cập bằng điện thoại di động nên có giao diện nhỏ, gọn và vì vậy chức năng chính của trang web này là thực hiện các giao dịch đặt mua, đặt bán và hủy lệnh chứng khoán.

Để đăng nhập, nhà đầu tư sử dụng điện thoại đã kết nối Internet, dùng chức năng duyệt web để truy cập vào trang web http://mobile.acbs.com.vn , sau đó nhập mã số truy cập, mật khẩu tĩnh và mật khẩu Token để đăng nhập.

Để thực hiện các giao dịch Mua/Bán chứng khoán, nhà đầu tư chọn mục Mua/Bán tương ứng trên menu của trang web. Màn hình sẽ hiển thị chức năng Mua/Bán với màu xanh/đỏ tương ứng để giúp nhà đầu tư tránh thực hiện nhầm giao dịch. Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhà đầu tư chỉ cần cung cấp 3 thông số là mã chứng khoán, số lượng giao dịch và giá sau đó chọn “Đồng ý” để thực hiện gửi lệnh tới ACBS.

Để hủy lệnh, nhà đầu tư truy cập vào màn hình Xem và hủy lệnh bằng cách chọn mục “Xem”, sau đó chọn mục “Hủy” của lệnh muốn hủy để tiến hành hủy lệnh. Trên trang http://mobile.acbs.com.vn khách hàng chỉ được phép hủy các lệnh đặt qua Internet và đặt qua Mobile.

Để truy vấn lịch sử giao dịch, nhà đầu tư chọn mục “Xem” để vào màn hình Xem và Hủy lệnh. Màn hình chỉ cho phép tra cứu các giao dịch trong ngày được thực hiện thông qua Internet và qua Mobile. Vì giao diện nhỏ nên màn hình này chỉ hiển thị các thông tin lệnh dưới dạng tóm tắt.

Để truy vấn các thông tin khớp lệnh, nhà đầu tư chọn mục “Khớp” để vào màn hình Xem lệnh khớp. Chức năng này cho phép nhà đầu tư tra cứu các thông tin khớp lệnh như số lượng khớp, giá khớp, thời gian khớp.

Để tìm hiểu chi tiết vui lòng tải file hướng dẫn tại đây

Các hướng dẫn khác:

Số người đang truy cập:  147    Số lượt truy cập:  3630051

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280