Tên gọi  : Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB
Viết tắt : Công ty Quản lý Quỹ ACB
Tên tiếng Anh : ACB Capital Management Company Limited
Tên giao dịch : ACBCapital / ACBC
Trang chủ : http://acbcapital.com.vn
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
Tư cách pháp nhân : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có đăng ký tư cách pháp
  nhân, và có con dấu riêng.
Chủ sở hữu : Công ty chứng khoán ACB

Các nghiệp vụ kinh doanh:
Thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán
Quản lý các danh mục đầu tư cho các tổ chức và cá nhân
Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam
Số người đang truy cập:  292    Số lượt truy cập:  3597581

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280