Mỗi khách hàng có những yêu cầu riêng về sản phẩm dịch vụ, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của bản thân. Với mục tiêu hướng đến sự hoàn thiện để phục vụ khách hàng, ACBS phát triển những sản phẩm, dịch vụ tài chính trên cơ sở nhu cầu của từng khách hàng, giúp cho mỗi khách hàng đạt được mục tiêu đề ra.


Chính sách khách hàng ACBS với mục tiêu " Tất cả vì khách hàng ", chúng tôi cam kết:


Luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên đầu
Không ngừng suy nghĩ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để từ đó cung cấp những dịch vụ phù hợp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng
Minh bạch trong hoạt động, tránh xung đội lợi ích giữa khách hàng với công ty, giữa khách hàng với nhân viên
Luôn quan tâm và ý thức được trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội

Số người đang truy cập:  533    Số lượt truy cập:  4239592

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280