Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp ACBS bao gồm:

Tư vấn phát hành

Bảo lãnh phát hành

Tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp nhập (M&A)

Tư vấn niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán

Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc tài chính

Tư vấn quan hệ với nhà đầu tư

Quản lý sổ cổ đông/ danh sách trái chủ

Dịch vụ bán đấu giá

Dịch vụ thu xếp tài chính

Trang
2
Số người đang truy cập:  162    Số lượt truy cập:  3617654

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280