Thông báo HDTV ACBS họp thay đổi địa điểm chi nhánh Vũng Tàu
 06/09/2012 10:05

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xin được thông báo

Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã tổ chức họp vào ngày 05/09/2012 để quyết định về việc thay đổi địa điểm hoạt động của chi nhánh Vũng Tàu.

Trân trọng.


Số người đang truy cập:  925    Số lượt truy cập:  3575068

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280