Thông báo mua cổ phiếu lô lẻ của khách hàng
 14/09/2012 17:17

Kính gửi: Quý Khách hàng

Kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2012, ACBS xin thông báo sẽ không tiếp tục mua cổ phiếu lô lẻ theo định kỳ hiện tại (ngày 10 tới ngày 20 hàng tháng đầu tiên mỗi Quý) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Việc mua cổ phiếu lô lẻ sẽ được ACBS xem xét căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và thông báo cụ thể cho từng đợt mua.

Trân trọng thông báo.


Số người đang truy cập:  143    Số lượt truy cập:  3634195

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280