Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM SSB

MÃ CHỨNG KHOÁN: SSB (Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á)

Ngày ĐKCC: 14/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSSB211

Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 100:10,1304 (100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 10,1304 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021.
Thời gian đăng ký mua:  Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: http://vsd.vn/vi/ad/145095