Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM LCG

MÃ CHỨNG KHOÁN: LCG (Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 16)

Ngày ĐKCC: 21/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRLCG211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 115.248.172 : 50.000.000 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 115.248.172 quyền thì được mua 50.000.000 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 17/11/2021
Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145176

Trân trọng.