Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM VSC

MÃ CHỨNG KHOÁN: VSC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam)

Ngày ĐKCC: 09/11/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVSC211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 16/11/2021 đến ngày 08/12/2021.
Thời gian đăng ký mua:  Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145466