LSS: Tồn kho tăng mạnh, lãi ròng hợp nhất 6 tháng giảm 68% cùng kỳ
 20/08/2012 10:42
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2012 của CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) ghi nhận lãi ròng giảm 74% so với quý 2/2011 đạt 24 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng, cũng giảm đến 68%, chỉ đạt 60 tỷ đồng. Tồn kho cao gần gấp 3 lần so với đầu năm chiếm 568 tỷ đồng.

LSS: Tồn kho tăng mạnh, lãi ròng hợp nhất 6 tháng giảm 68% cùng kỳ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2012 của CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) ghi nhận lãi ròng giảm 74% so với quý 2/2011 đạt 24 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng, cũng giảm đến 68%, chỉ đạt 60 tỷ đồng. Tồn kho cao gần gấp 3 lần so với đầu năm chiếm 568 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2012, LSS đạt doanh thu thuần tăng 23% cùng kỳ với 685 tỷ đồng, tuy nhiên, lãi ròng của công ty giảm đến 74% còn 24 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LSS đạt 1,087 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ. Nhưng tỷ trọng giá vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty chiếm 86%, tăng so với mức 69% của cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi gộp của LSS giảm mạnh 52%, đạt 149 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ của công ty cũng giảm mạnh 85%, chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng do cùng kỳ năm trước, LSS có khoản lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn và dài hạn hơn 9 tỷ đồng, trong khi kỳ này không có.

Mặc dù công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính hơn 5 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay tăng gấp 3 lần nên chi phí tài chính của LSS tăng cao hơn cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, công ty đẩy mạnh vay nợ, đưa dư nợ ngắn hạn đến cuối tháng 6 lên 1,180 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với đầu năm 2012. Dòng tiền thuần trong kỳ giảm một nửa còn 65 tỷ đồng. Đặc biệt, tồn kho của công ty tăng 368 tỷ đồng lên gần 568 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, lãi ròng của LSS đạt 60 tỷ đồng, giảm mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước.


Đan Thanh (Vietstock)

FFN

Số người đang truy cập:  126    Số lượt truy cập:  3584637

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280