SMC: Bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét
 20/08/2012 10:25

CTCP Đầu tư Thương mại SMC bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét như sau:

Tài liệu đính kèm:
2012-08-20-SMC-Nhac nho cham cbtt bc soat xet.pdf

HOSE

Số người đang truy cập:  746    Số lượt truy cập:  2187008

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280