DNSC: 6 tháng lỗ 502 triệu đồng, nợ ngắn hạn giảm 77% so với đầu năm
 14/09/2012 21:20
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) công bố BCTC bán niên năm 2012 với mức lỗ 520 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức lỗ 2.1 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. 

DNSC: 6 tháng lỗ 502 triệu đồng, nợ ngắn hạn giảm 77% so với đầu năm

CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) công bố BCTC bán niên năm 2012 với mức lỗ 520 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức lỗ 2.1 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu thuần trong kỳ của DNSC tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2.3 tỷ đồng, chi phí hoạt động lẫn chi phí quản lý đều giảm đáng kể nhưng công ty vẫn lỗ thuần 344 triệu đồng. Tính thêm khoản thuế TNDN làm cho công ty lỗ ròng 520 triệu đồng.

Tính đến 30/06, khoản phải thu giảm gần 47% so với đầu năm, còn 13.7 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương tiền giảm hơn 3 tỷ đồng, còn xấp xỉ 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là việc công ty đã thanh toán được những khoản nợ lớn, đưa số dư nợ ngắn hạn từ 32.27 tỷ đồng xuống chỉ còn 7.55 tỷ đồng, tức giảm đến 76.6% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là khoản vay nợ ngắn 20 tỷ đồng đã được thanh toán hết.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6, công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 14.77 tỷ đồng, nên dù 6 tháng đầu năm công ty đã tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, nhưng vẫn chủ sở hữu vẫn thấp so với vốn điều lệ, còn hơn 46 tỷ đồng.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN


Tài liệu đính kèm:
DNSC_BCTC-ban-nien-2012.xls
Số người đang truy cập:  16    Số lượt truy cập:  3627215

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280