DRL: Lãi ròng 8 tháng đạt 66% kế hoạch năm
 17/09/2012 17:50
CTCP Thủy điện Điện lực 3 (HOSE: DRL) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 với lãi ròng gần 24 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2012.

DRL: Lãi ròng 8 tháng đạt 66% kế hoạch năm

CTCP Thủy điện Điện lực 3 (HOSE: DRL) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012 với lãi ròng gần 24 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2012.

Công ty cho biết, sản lượng điện thương phẩm trong kỳ đạt hơn 47 triệu kWh. Tổng doanh thu gần 41 tỷ đồng, trong đó 39.9 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất điện và 1 tỷ đồng doanh thu còn lại từ hoạt động tài chính.

Với tổng chi phí 16 tỷ đồng, sau khi trừ thuế, lãi ròng của DRL đạt gần 24 tỷ đồng, tương đương 66% kế hoạch năm 2012. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của DRL đạt 2,523 đồng.

Riêng trong tháng 8/2012, công ty tiêu thụ 7.5 triệu kWh điện thương phẩm, mang về hơn 4 tỷ đồng tổng doanh thu và lãi ròng đạt 2 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, DRL đã vận hành an toàn và khai thác hiệu quả Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Bên cạnh việc thông qua kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng ra quyết định lập kế hoạch chi tiết trước ngày 21/09/2012 để khắc phục các nội dung kiến nghị mà đoàn kiểm tra về công tác quản lý kỹ thuật , kỹ thuật an toàn EVN CPC đưa ra tại báo cáo ngày 10/09/2012. Các nội dung nào không có khả năng thực hiện, công ty sẽ đề nghị bộ phận chuyên môn của EVN CPC và Công ty Điện lực Đăk Lăk hỗ trợ.

Minh Hằng (Vietstock)

FFN

Số người đang truy cập:  105    Số lượt truy cập:  3642700

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280