PTC có nguy cơ vào diện bị kiểm soát
 17/09/2012 19:40
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhắc nhở vì chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

PTC có nguy cơ vào diện bị kiểm soát

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhắc nhở vì chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Cụ thể, Nghị quyết Hội đồng quản trị của PTC được căn cứ theo biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2012. Tuy nhiên, đến ngày 13/09/2012, HOSE mới nhận được Nghị quyết này.

Theo luật định, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định của HĐQT về kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.

Chính vì thế, SGDCK yêu cầu PTC giải trình trước ngày 24/09/2012. Trong trường hợp công ty vẫn tiếp tục chậm công bố thông tin, HOSE sẽ xem xét ra quyết định đưa công ty vào diện chứng khoán bị kiểm soát.

Mỹ Hà (Vietstock)

ffn

Tài liệu đính kèm:
20120917-PTC-Nhac-Nho-Cham-CBTT-Nghi-Quyet-HDQT.pdf
Số người đang truy cập:  219    Số lượt truy cập:  3635264

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280