Chọn sàn: Chọn ngành:
Chỉ tiêu Nhỏ nhất Phân bổ Lớn nhất  
Giá
Vốn hóa thị trường
P/E
P/B
EPS
BVPS
ROE
ROA
KLGD trung bình 52 tuần
Tỷ số nợ trên tổng tài sản
Tốc độ tăng trưởng doanh thu
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
Thêm chỉ tiêu Sử dụng chỉ tiêu mặc địnhCông ty 1-25 trong số 832 công ty tìm được
Công ty 1-25 trong số 832 công ty tìm được
Trang
34
 
Đơn vị tính:
  - Giá: đồng
  - Vốn hóa: triệu đồng
  - KLGD: cổ phiếu

Xin bạn vui lòng nhập giá trị số

Giá trị nhỏ nhất không được lớn hơn giá trị lớn nhất

Số người đang truy cập:  126    Số lượt truy cập:  3584638

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280