Mã CK Loại sự kiện
Từ ngày Đến ngày
 
Mã CKSànLoại sự kiệnNội dung sự kiện
12/06/2019 NSC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 250,243 CP
28/06/2017 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 559,200 CP
15/06/2017 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,162 CP
06/12/2016 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 480,000 CP
27/06/2016 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 419,400 CP
27/06/2016 SFI HSX Khác Giao dịch bổ sung - 435,224 CP
15/06/2016 FCN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 993,977 CP
15/06/2016 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,163 CP
25/04/2016 SEC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 352,762 CP
16/02/2016 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 600,000 CP
07/12/2015 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 360,000 CP
18/11/2015 PXS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP
18/11/2015 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 715,000 CP
30/07/2015 PPI HSX Khác Giao dịch bổ sung - 11,000,000 CP
08/07/2015 BGM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 1,125,000 CP
26/06/2015 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 419,400 CP
15/06/2015 FCN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 3,975,781 CP
15/06/2015 FCN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 993,978 CP
28/05/2015 KDC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 40,000,000 CP
25/05/2015 KDH HSX Khác Giao dịch bổ sung - 26,930,026 CP
Trang
599
Số người đang truy cập:  887    Số lượt truy cập:  1148966

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280