Mã CK Loại sự kiện
Từ ngày Đến ngày
 
Mã CKSànLoại sự kiệnNội dung sự kiện
06/12/2016 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 480.000 CP
16/02/2016 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 600.000 CP
07/12/2015 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 360.000 CP
18/11/2015 PXS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 5.000.000 CP
18/11/2015 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 715.000 CP
26/03/2015 GIL HSX Khác Giao dịch bổ sung - 300.000 CP
19/02/2015 DXG HSX Khác Giao dịch bổ sung - 13.763.210 CP
13/02/2015 NLG HSX Khác Giao dịch bổ sung - 25.500.000 CP
19/01/2015 ITA HSX Khác Giao dịch bổ sung - 100.000.000 CP
22/12/2014 MBB HSX Khác Giao dịch bổ sung - 10.000.000 CP
22/12/2014 HT1 HSX Khác Giao dịch bổ sung - 120.000.000 CP
08/12/2014 VNS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 3.000.000 CP
08/12/2014 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 360.000 CP
27/11/2014 TTF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 5.580.796 CP
18/11/2014 PXS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 4.369.339 CP
05/11/2014 MSN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 29.770.465 CP
09/10/2014 SII HSX Khác Giao dịch bổ sung - 18.370.000 CP
30/06/2014 LAS HNX Khác Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
30/06/2014 VLF HSX Khác Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
30/06/2014 NLC HNX Khác Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014
Trang
566
Số người đang truy cập:  107    Số lượt truy cập:  3553027

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280