Mã CK Loại sự kiện
Từ ngày Đến ngày
 
Mã CKSànLoại sự kiệnNội dung sự kiện
28/07/2019 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
12/06/2019 NSC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 250,243 CP
28/07/2018 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
28/07/2017 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
28/06/2017 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 559,200 CP
15/06/2017 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,162 CP
06/12/2016 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 480,000 CP
28/07/2016 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
27/06/2016 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 419,400 CP
27/06/2016 SFI HSX Khác Giao dịch bổ sung - 435,224 CP
15/06/2016 FCN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 993,977 CP
15/06/2016 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,163 CP
25/04/2016 SEC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 352,762 CP
16/02/2016 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 600,000 CP
07/12/2015 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 360,000 CP
18/11/2015 PXS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP
18/11/2015 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 715,000 CP
05/10/2015 LCG HSX Khác Giao dịch bổ sung - 20,000,000 CP
05/10/2015 HQC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 50,000,000 CP
28/09/2015 SHI HSX Khác Giao dịch bổ sung - 4,000,000 CP
Trang
615
Số người đang truy cập:  998    Số lượt truy cập:  2988277

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280