Mã CK Loại sự kiện
Từ ngày Đến ngày
 
Mã CKSànLoại sự kiệnNội dung sự kiện
05/12/2104 SJC HNX Khác Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,757,177 CP
28/07/2019 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
12/06/2019 NSC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 250,243 CP
28/07/2018 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
09/09/2017 MCP HSX Khác Giao dịch bổ sung - 82,716 CP
28/07/2017 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
28/06/2017 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 559,200 CP
15/06/2017 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,162 CP
06/12/2016 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 480,000 CP
10/11/2016 IMP HSX Khác Giao dịch bổ sung - 626,450 CP
09/09/2016 MCP HSX Khác Giao dịch bổ sung - 62,037 CP
28/07/2016 VHC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 39,558 CP
27/06/2016 AVF HSX Khác Giao dịch bổ sung - 419,400 CP
27/06/2016 SFI HSX Khác Giao dịch bổ sung - 435,224 CP
15/06/2016 FCN HSX Khác Giao dịch bổ sung - 993,977 CP
15/06/2016 GMD HSX Khác Giao dịch bổ sung - 858,163 CP
25/04/2016 SEC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 352,762 CP
16/02/2016 ELC HSX Khác Giao dịch bổ sung - 600,000 CP
07/12/2015 HCM HSX Khác Giao dịch bổ sung - 360,000 CP
18/11/2015 PXS HSX Khác Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP
Trang
619
Số người đang truy cập:  611    Số lượt truy cập:  3594930

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280