Toggle Nav

Hướng dẫn nộp/ chuyển tiền dành cho KH sử dụng mô hình tài khoản tổng tại ACBS

 (Cập nhật ngày 01/03/2017)

 1. Nộp tiền để giao dịch chứng khoán
 • Phương thức:
 • KH nộp tiền mặt vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại các ngân hàng theo danh sách bên dưới.
 • KH chuyển khoản vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại các ngân hàng theo danh sách bên dưới từ tài khoản của KH tại Ngân hàng bất kỳ
 • Thông tin nộp/chuyển tiền:
 • Số tài khoản nhận tiền: tương ứng theo ngân hàng và địa bàn của khách hàng theo danh sách bên dưới.
 • Tên tài khoản: Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB.
 • Tại Ngân hàng: tương ứng theo ngân hàng tại danh sách bên dưới.
 • Số tiền (bằng số/ bằng chữ): số tiền khách hàng muốn nộp.
 • Nội dung phải có các thông tin bắt buộc sau: Số tài khoản GDCK của khách hàng (006Cxxxxxx, phải đủ 6 ký tự sau chữ C) và Họ tên đầy đủ của chủ tài khoản GDCK.

Ví dụ:

“Trần Kim Minh nộp tiền vào TK GDCK 006C006789”, hoặc

“Nộp tiền vào TK GDCK 006C006789 của Trần Kim Minh ”, hoặc

“Nguyễn Văn A nộp tiền vào TK GDCK 006C006789 của Trần Kim Minh”

 • Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại ngân hàng Á Châu (ACB) theo địa bàn

 

 • Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại các ngân hàng khác ACB (*)

* Nếu KH nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách trên thì thời gian xử lý có thể chậm hơn so với nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại ACB.

 • Mức phí:

 1. Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán sang tài khoản tiền tại ngân hàng
 • Phương thức:
 • KH liên hệ NVDVKH tại các quầy giao dịch của ACBS để thực hiện;
 • KH thực hiện online trên ứng dụng Phiên bản chuẩn (Web, Java) và Phiên bản Pro;
 • KH gọi điện đến Tổng đài 1900555533 để thực hiện;
 • KH gọi điện cho NVMG để thực hiện.
 • Thông tin chuyển tiền:
 • Số tài khoản nhận tiền: Số tài khoản tiền gửi thanh toán mà KH muốn nhận tiền;
 • Số tiền: số tiền KH muốn chuyển.

Lưu ý:

 • KH phải đăng ký số tài khoản nhận tiền với ACBS trước khi thực hiện chuyển, tài khoản nhận tiền phải là tài khoản của KH mở tại một trong các ngân hàng sau:
 • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) (**)
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)
 • Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

** Nếu tài khoản nhận tiền của KH thuộc một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách trên thì thời gian xử lý giao dịch rút tiền có thể chậm hơn so với tài khoản nhận tiền thuộc ACB.

 • Số tiền tối đa KH có thể chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản của khách hàng (tiền trong tài khoản của khách hàng bao gồm tiền mặt và tiền bán chứng khoán chưa về). Trường hợp KH đang có nợ, KH chỉ được rút tiền bán CK của ngày T-1, ngày T chờ về và phải đảm bảo Tỷ lệ rút tiền theo quy định của ACBS trong từng thời kỳ.
 • Số tiền tối đa KH được chuyển online trong ngày nhỏ hơn hoặc bằng Hạn mức chuyển tiền KH đã đăng ký hoặc mặc định là 500.000.000 đồng, nếu KH không đăng ký hạn mức này.
 • Mã xác thực OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà KH đã đăng ký tại ACBS.
 • KH thực hiện chuyển tiền online cần theo dõi trạng thái của lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền online phải được ACBS duyệt thì mới được xem là chuyển tiền thành công.


 •  ACBS sẽ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng theo chỉ định của khách hàng, nếu khách hàng có nhu cầu rút thì liên hệ ngân hàng để thực hiện.
 • Mức phí: 
 • Miễn phí chuyển tiền tại ACBS
 • Trường hợp KH rút tiền mặt tại Ngân hàng thì có thể bị tính phí theo Quy định của Ngân hàng