Toggle Nav

Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán GDKQ

ACBS xin công bố việc bán giải chấp của người nội bộ và/hoặc người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS
- Cồ phiếu bị giải chấp:KSB
- Số lượng giải chấp dự kiến: 1,766,040cp
- Thời gian giải chấp: kể từ ngày 25/03/2020.

Trân trọng./.