Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ông Từ Tiến Phát

Ông Từ Tiến Phát

Thành viên

Ông Từ Tiến Phát có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa Tài chính Tín dụng của Đại học Kinh tế - Tp. Hồ Chí Minh năm 1996. 

Ông bắt đầu làm việc tại Ngận hàng Á Châu (ACB) từ năm 2001 với chức vụ Giám đốc Chi nhánh Châu Văn Liêm, một trong những chi nhánh lớn của Ngân hàng này. Từ năm 2012 ông tiếp tục nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại tổ chức tài chính lớn này như Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân (2012-2014), Phó Tổng Giám đốc (2014- đén nay). 

Với kinh nghiệm gần 15 năm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, ông Từ Tiến Phát được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Hội đồng Thành viên công ty Chứng khoán ACB tháng 7/2015.

Ban tổng giám đốc