Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ban tổng giám đốc

Ông Nguyễn Duy Khoa

Ông Nguyễn Duy Khoa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Duy Khoa đã có kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, đặc biệt là mảng môi giới khách hàng cá nhân. 

Trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các công ty chứng khoán như Phó Phòng Môi giới Công ty Chứng khoán Sao Việt (VSSC); Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (KEVs) và Giám đốc Môi giới Khách hàng Cá nhân tại Hội sở Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), ông Nguyễn Duy Khoa đã có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong việc xây dựng chính sách bán hàng, chính sách sản phẩm tài chính, phát triển đội ngũ nhân viên môi giới trẻ và năng động, kết nối hệ thống khách hàng doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, cũng như xây dựng mô hình quản lý định biên theo nhóm và chi nhánh để tối ưu hóa việc quản lý chi phí. 

Kể từ tháng 05/2017, ông Nguyễn Duy Khoa chính thức gia nhập ACBS và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.