Toggle Nav

Danh mục chứng khoán

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHO PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ TẠI ACBS

Cập nhập 06/12/2021

 

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2021 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4/2021 - HNX

Cập nhập 13/10/2021

Cập nhập 07/10/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2021 - HNX

Cập nhập 29/09/2021

Cập nhập 23/09/2021

 Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2021 - HNX

Cập nhập 07/09/2021

Cập nhập 06/09/2021

Cập nhập 23/08/2021

Cập nhập 06/08/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2021 - HNX

Cập nhập 29/07/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 3 năm 2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 3 năm 2021 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2021 - HNX

Cập nhập 29/06/2021

Cập nhập 18/06/2021

Cập nhập 17/06/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2021 - HNX

Cập nhật 24/05/2021

Cập nhật 12/05/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2021 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 2/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 2/2021 - HNX

Cập nhật 05/04/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2021 - HNX

Cập nhật 25/03/2021

Cập nhật 16/03/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2021 - HNX

Cập nhật 03/03/2021

Cập nhật 19/02/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2021 - HNX

Cập nhật 25/01/2021

Cập nhật 20/01/2021

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 1/2021 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 1/2021 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2020 - HNX

Cập nhật 10/12/2020

Cập nhật 09/12/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2020 - HNX

Cập nhật 13/11/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2020 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2020 - HSX

Cập nhật 29/10/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 4/2020 - HNX

Cập nhật 13/10/2020

Cập nhật 12/10/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2020 - HNX

Cập nhật 06/10/2020

Cập nhật 11/09/2020

Cập nhật 09/09/2020

Cập nhật 07/09/2020

Cập nhật 04/09/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2020 - HNX

Cập nhật 25/08/2020

Cập nhật 20/08/2020

Cập nhật 19/08/2020

Cập nhật 11/08/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2020 - HNX

Cập nhật 28/07/2020

Cập nhật 24/07/2020

Cập nhật 20/07/2020

Cập nhật 17/07/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 3/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 3/2020 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2020 - HNX

Cập nhật 20/06/2020

Cập nhật 18/06/2020

Cập nhật 15/06/2020

Cập nhật 03/06/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2020 - HNX

Cập nhật 22/05/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2020 - HNX

Cập nhật 29/04/2020

Cập nhật 24/04/2020

Cập nhật 17/04/2020

Cập nhật 16/04/2020

Cập nhật 09/04/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 2/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý 2/2020 - HNX

Cập nhật 08/04/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2020 - HNX

Cập nhập 20/03/2020

Cập nhật 06/03/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2020 - HNX

Cập nhật 28/02/2020

Cập nhật 24/02/2020

Cập nhật 20/02/2020

Cập nhật 17/02/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2020 - HNX

Cập nhật 13/01/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2020 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2020 - HNX

Cập nhật 09/01/2020

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2019 - HNX

Cập nhật 03/01/2020

Cập nhật 30/12/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2019 - HNX

Cập nhật 20/11/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2019 - HNX

Cập nhật 05/11/2019

Cập nhật 31/10/2019

Cập nhật 16/10/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2019 - HNX

Cập nhật 07/10/2019

Cập nhật 04/10/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2019 - HNX

Cập nhật 30/09/2019

Cập nhật 06/09/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2019 - HNX

Cập nhật 20/08/2019

Cập nhật 16/08/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2019 - HNX

Cập nhật 05/08/2019

Cập nhật 31/07/2019

Cập nhật 24/07/2019

Cập nhật 18/07/2019

Cập nhật 11/07/2019

Cập nhật 09/07/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý III/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý III/2019 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2019 - HNX

Cập nhật ngày 20/06/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2019 - HNX

Cập nhật ngày 06/06/2019

Cập nhật ngày 29/05/2019

Cập nhật ngày 28/05/2019

Cập nhật ngày 20/05/2019

Cập nhật ngày 10/05/2019

Cập nhật ngày 09/05/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2019 - HNX

Cập nhật ngày 19/04/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý II/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý II/2019 - HNX

Cập nhật ngày 09/04/2019

Cập nhật ngày 04/04/2019

Cập nhật ngày 03/04/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2019 - HNX

Cập nhật ngày 27/03/2019

Cập nhật ngày 25/03/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2019 - HNX

Cập nhật ngày 05/03/2019

Cập nhật ngày 01/03/2019

Cập nhật ngày 25/02/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2019 - HNX

Cập nhật ngày 31/01/2019

Cập nhật ngày 21/01/2019

Cập nhật ngày 18/01/2019

Cập nhật ngày 15/01/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2019 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2019 - HNX

Cập nhật ngày 09/01/2019

Cập nhật ngày 08/01/2019

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2018 - HNX

Cập nhật ngày 13/12/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2018 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2018 - HSX

Cập nhật ngày 07/12/2018

Cập nhật ngày 06/12/2018

Cập nhật ngày 29/11/2018

Cập nhật ngày 22/11/2018

Cập nhật ngày 09/11/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2018 - HNX

Cập nhật ngày 5/11/2018

Cập nhật ngày 30/10/2018

Cập nhật ngày 25/10/2018

Cập nhật ngày 18/10/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2018 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 09/2018 - HNX

Cập nhật ngày 25/09/2018

Cập nhật ngày 17/09/2018

Cập nhật ngày 14/09/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2018 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 08/2018 - HSX

Cập nhật ngày 31/08/2018

Cập nhật ngày 27/08/2018

Cập nhật ngày 21/08/2018

Cập nhật ngày 16/08/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 07/2018 - HNX

Cập nhật ngày 01/08/2018

Cập nhật ngày 23/07/2018

Cập nhật ngày 20/07/2018

Cập nhật ngày 13/07/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý III/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý III/2018 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 06/2018 - HNX

Cập nhật ngày 13/06/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 05/2018 - HNX

Cập nhật ngày 31/05/2018

Cập nhật ngày 23/05/2018

Cập nhật ngày 22/05/2018

Cập nhật ngày 15/05/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 04/2018 - HNX

Cập nhật ngày 23/04/2018

Cập nhật ngày 12/04/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý II/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý II/2018 - HNX

Cập nhật ngày 09/04/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 03/2018 - HNX

Cập nhật ngày 04/04/2018

Cập nhật ngày 02/04/2018

Cập nhật ngày 26/03/2018

Cập nhật ngày 12/03/2018

Cập nhật ngày 07/03/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 02/2018 - HNX

Cập nhật ngày 01/03/2018

Cập nhật ngày 09/02/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2018 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 01/2018 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2018 - HSX 

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2018 - HNX 

Cập nhật ngày 08/01/2018

Cập nhật ngày 05/01/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2017 - HSX 

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2017 - HNX 

Cập nhật ngày 29/12/2017

Cập nhật ngày 25/12/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2017 - HNX

Cập nhật ngày 20/11/2017

Cập nhật ngày 13/11/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/ 2017 - HNX

Cập nhật ngày 07/11/2017

Cập nhật ngày 18/10/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2017 - HNX 

Cập nhật ngày 09/10/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 9/ 2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 9/2017 - HSX

Cập nhật ngày 06/10/2017

Cập nhật ngày 05/10/2017

Cập nhật ngày 02/10/2017

Cập nhật ngày 29/09/2017

Cập nhật ngày 11/09/2017

Cập nhật ngày 07/09/2017

Cập nhật ngày 06/09/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017 - HSX

Cập nhật ngày 31/08/2017

Cập nhật ngày 28/08/2017

Cập nhật ngày 24/08/2017

Cập nhật ngày 23/08/2017

Cập nhật ngày 21/08/2017

Cập nhật ngày 18/08/2017

Cập nhật ngày 16/08/2017

Cập nhật ngày 14/08/2017

Cập nhật ngày 10/08/2017

Cập nhật ngày 07/08/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 7/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 7/2017 - HSX

Cập nhật ngày 26/07/2017

Cập nhật ngày 17/07/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý III/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý III/2017 - HSX

Cập nhật ngày 10/07/2017

Cập nhật ngày 03/07/2017

Cập nhật ngày 12/06/2017

Cập nhật ngày 06/06/2017

Cập nhật ngày 02/06/2017

Cập nhật ngày 01/06/2017

Cập nhật ngày 29/05/2017

Cập nhật ngày 25/05/2017

Cập nhật ngày 15/05/2017

Cập nhật ngày 11/05/2017

Cập nhật ngày 08/05/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 4/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 4/2017 - HNX

Cập nhật ngày 24/04/2017

Cập nhật ngày 14/04/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý II/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý II/2017 - HSX

Báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3/ 2017 - HNX

Báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3/ 2017 - HSX

Cập nhật ngày 11/04/2017

Cập nhật ngày 05/04/2017

Cập nhật ngày 27/03/2017

Cập nhật ngày 14/03/2017

Cập nhật ngày 06/03/2017

Cập nhật ngày 13/02/2017

Cập nhật ngày 07/02/2017

Cập nhật ngày 11/01/2017

Cập nhật ngày 10/01/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý I/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý I/2017 - HSX

Cập nhật ngày 30/12/2016

Cập nhật ngày 28/12/2016

Cập nhật ngày 26/12/2016

Cập nhật ngày 21/12/2016

Cập nhật ngày 19/12/2016

Cập nhật ngày 15/12/2016

Cập nhật ngày 12/12/2016

Cập nhật ngày 08/12/2016

Cập nhật ngày 07/12/2016

Cập nhật ngày 02/12/2016

Cập nhật ngày 21/11/2016

Cập nhật ngày 15/11/2016

Cập nhật ngày 09/11/2016

Cập nhật ngày 04/11/2016

Cập nhật ngày 01/11/2016

Cập nhật ngày 31/10/2016

Cập nhật ngày 28/10/2016

Cập nhật ngày 25/10/2016

Cập nhật ngày 24/10/2016

Cập nhật ngày 21/10/2016

Cập nhật ngày 17/10/2016

Cập nhật ngày 14/10/2016

Cập nhật ngày 11/10/2016

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý IV/2016 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý IV/2016 - HSX

Cập nhật ngày 10/10/2016

Cập nhật ngày 07/10/2016

Cập nhật ngày 06/10/2016

Cập nhật ngày 05/10/2016

Cập nhật ngày 04/10/2016

Cập nhật ngày 03/10/2016

Cập nhật ngày 30/09/2016

Cập nhật ngày 23/09/2016

Cập nhật ngày 21/09/2016

Cập nhật ngày 15/09/2016

Cập nhật ngày 14/09/2016

Cập nhật ngày 13/09/2016

Cập nhật ngày 12/09/2016

Cập nhật ngày 09/09/2016

Cập nhật ngày 08/09/2016

Cập nhật ngày 07/09/2016

Cập nhật ngày 06/09/2016

Cập nhật ngày 05/09/2016

Cập nhật ngày 01/09/2016

Cập nhật ngày 31/08/2016

Cập nhật ngày 29/08/2016

Cập nhật ngày 26/08/2016

Cập nhật ngày 25/08/2016

Cập nhật ngày 24/08/2016

Cập nhật ngày 23/08/2016

Cập nhật ngày 22/08/2016

Cập nhật ngày 19/08/2016

Cập nhật ngày 18/08/2016

Cập nhật ngày 17/08/2016

Cập nhật ngày 16/08/2016

Cập nhật ngày 15/08/2016

Cập nhật ngày 11/08/2016

Cập nhật ngày 10/08/2016

Cập nhật ngày 09/08/2016

Cập nhật ngày 08/08/2016

Cập nhật ngày 04/08/2016

Cập nhật ngày 03/08/2016

Cập nhật ngày 02/08/2016

Cập nhật ngày 01/08/2016

Cập nhật ngày 26/07/2016

Cập nhật ngày 25/07/2016

Cập nhật ngày 22/07/2016

Cập nhật ngày 18/07/2016

Cập nhật ngày 14/07/2016

Cập nhật ngày 12/07/2016

Cập nhật ngày 11/07/2016

Cập nhật ngày 07/07/2016

Cập nhật ngày 06/07/2016

Cập nhật ngày 30/06/2016