Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Báo cáo phân tích

Lịch Sự kiện

28/10 Thứ 6

TVP - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

VPS - Ngày GDKHQ - Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:4

31/10 Thứ 2

HPI - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 3:1, 10.000đồng/cổ phiếu/ Trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 4.000đồng/cổ phiếu

VKD - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

TCM - Ngày GDKHQ - Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

DPS - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000:562

01/11 Thứ 3

VCP - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.300đồng/cổ phiếu

FTEL - Ngày GDKHQ - Phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức, tỷ lệ 100:10

HVN - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

VNT - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

SPP - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NCS - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu

DID - Ngày GDKHQ - Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

02/11 Thứ 4

CSV - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền mặt, 800đồng/cổ phiếu

03/11 Thứ 5

HAC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)