Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

20/01 Thứ 6

S55 - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

VT8 - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

TCO - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

SMC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017/ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SCI - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 500đồng/cổ phiếu

S55 - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

IPA - Ngày GDKHQ - Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1

08/02 Thứ 4

AAM - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu/ Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)