Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

28/02 Thứ 3

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - VQC, VNH, VIT, VDS, TSB, TKU, THT, TDH, SRF, REE, PV2, KMR, HMG, HMC, FPT, DXP, DBM, DAC, BDB, APC

01/03 Thứ 4

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - VNX, VGS, VE1, VRC, VCC, TNB, TNA, HGM, DXG, DHA, HCD, CII

CII - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền, 550đồng/cổ phiếu

02/03 Thứ 5

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - MTS, EIN, VC6, UPH, SZE, SDJ, SCH, QST, PPS, NTP, KMT, KKC, HES, DVC, VIM, VDN, SGH, SAV, QNS, PRC, CTI, CHC, ARM

VC6 - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 900đồng/cổ phiếu

QST - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu

KKC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 5.000đồng/cổ phiếu

CHC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.800đồng/cổ phiếu

03/03 Thứ 6

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - VSM, TVA, PJS, PDN, MEC, BLI, VSN, TNS, TC6, SDP, QBS, PMS, LAF, HHV, DNC

DNC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

06/03 Thứ 2

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - DPC, DAE, VTJ, VNE, TA9, SB1, HOM, G20

TA9 - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2.500đồng/cổ phiếu

G20 - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu

DAE - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu

07/03 Thứ 3

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - BHV, XMD, VDT, V11, SWC, ECI, QNU, FUCVREIT, XHC, VTL, TIG, TEG, STG, ST8, SDG, PMB, PBP, MCG, IVS, HCC, ECI, DPR

SPM - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

ECI - Ngày GDKHQ - Interim Cash Dividend Payment for 2016, VND500/share

08/03 Thứ 4

Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Ngày GDKHQ - VNA, HCM, HBE, ADC, PVO, PIS, MCF, HSI, HCM, HBE, DTV, DHG, DDM, CSC, AGP, ADC

PIS - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

MFC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016, 1.144đồng/cổ phiếu

ADC - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.400đồng/cổ phiếu

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)