Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Báo cáo phân tích

Lịch Sự kiện

30/05 Thứ 2

SDI - Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

UNI - Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu

PXA - Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

31/05 Thứ 3

MCO - Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

TAC - Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

FDC - Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)