Bản tin Cafe sáng ngày 09/08/2012
 09/08/2012 08:13
Về quan điểm kỹ thuật, chúng tôi đã thấy sự phục hồi dần của lực cầu, và điều này tiếp tục hỗ trợ cho những phiên tăng điểm tiếp của thị trường. Tuy nhiên, các phiên tăng điểm sẽ gặp nhiều khó khăn khi các chỉ số đang tiến dần về ngưỡng kháng cự của mình. Do đó, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu thấp.
Số người đang truy cập:  117    Số lượt truy cập:  3619823

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280