Bản tin cafe sáng ngày 13/09/2012
 13/09/2012 07:57
Trong những ngày tới, các thông tin vĩ mô chủ chốt sẽ được công bố như số liệu điều chỉnh xuất nhập khẩu trong tháng 8 củ a Tổng cục Hải quan và chỉ số CPI tháng 9. Và thị trường có lẽ sẽ khó hồi phục trước tâm lý thận trọng của nhà đầu tư hiện tại với các vấn đề như tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, và hệ thống ngân hàng.
Số người đang truy cập:  85    Số lượt truy cập:  3647485

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280