Bản tin cafe sáng ngày 14/09/2012
 14/09/2012 07:45
Ngày hôm nay, quỹ Market Vectors Vietnam ETF sẽ công bố sự điều chỉnh quý này của họ. Và các cổ phiếu được thêm vào quỹ này sẽ có thể tăng mạnh trong tuần tiếp theo đó, tạo cơ hội lướt sóng cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Số người đang truy cập:  83    Số lượt truy cập:  3620511

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280