Sàn Chọn ngày    
Xem
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
HCM 41,4 2,7 6,98 3.959.870
SSI 30,9 2 6,92 14.441.620
VNL 23,2 1,5 6,91 2.500
SRC 28 1,8 6,87 780.910
VHG 10,9 0,7 6,86 6.804.720
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
PXS 39,9 -2,9 -6,78 1.736.130
HVG 31,7 -2,3 -6,76 2.621.640
LGC 22,1 -1,6 -6,75 812.890
TTP 19,6 -1,4 -6,67 110
TS4 14 -1 -6,67 496.740
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
FLC 12 0,1 0,84 21.808.050
SSI 30,9 2 6,92 14.441.620
DXG 15,7 -0,6 -3,68 8.212.710
VHG 10,9 0,7 6,86 6.804.720
ITA 8,8 0 0,00 6.462.470
Cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi GTGD
SSI 30,9 2 6,92 437.716.000
FLC 12 0,1 0,84 258.862.000
HCM 41,4 2,7 6,98 161.041.000
DXG 15,7 -0,6 -3,68 130.287.000
FPT 56,5 0,5 0,89 118.614.000
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Mua GT Mua
MSN 82,5 -0,5 1.125.150 92.012.450
KBC 14,3 -0,3 530.000 7.631.924
PAC 24,4 -1,6 402.010 10.650.270
HPG 58,5 1 401.430 23.205.710
SAM 12,2 0 334.100 4.099.720
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Bán GT Bán
DXG 15,7 -0,6 6.172.070 97.891.603
OGC 11,5 -0,1 1.383.660 16.124.547
GMD 35 0,4 1.307.170 45.977.352
MSN 82,5 -0,5 1.191.720 97.525.155
HAG 23,9 -0,2 916.750 21.946.712
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
KBC 14,3 -0,3 525.000 7.559.924
SAM 12,2 0 315.670 3.873.031
HT1 16,3 -0,2 119.540 1.946.867
HPG 58,5 1 114.480 6.653.885
TNT 3,9 -0,1 89.490 349.523
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
DXG 15,7 -0,6 6.056.250 96.045.347
OGC 11,5 -0,1 1.383.660 16.124.547
GMD 35 0,4 1.249.170 43.947.352
VIC 54,5 0 886.490 47.988.355
HAG 23,9 -0,2 884.940 21.182.005
Đơn vị: Ngàn đồng, cổ phiếu
Số người đang truy cập:  226    Số lượt truy cập:  1426942

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280