Sàn Chọn ngày    
Xem
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
GIL 36 2,3 6,82 221.810
HVX 6,3 0,4 6,78 10
EMC 6,3 0,4 6,78 3.510
PTC 9,6 0,6 6,67 47.560
SGT 4,8 0,3 6,67 10
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
BVH 30,7 -2,3 -6,97 1.707.260
QBS 14,7 -1,1 -6,96 287.910
TDC 10,7 -0,8 -6,96 2.654.580
PHR 24,1 -1,8 -6,95 1.260
VCB 28,3 -2,1 -6,91 4.879.410
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
STB 15,9 -0,1 -0,63 28.898.080
SSI 27,1 -1,4 -4,91 20.898.000
FLC 10,1 -0,6 -5,61 16.285.150
ITA 7,6 -0,4 -5,00 9.714.670
OGC 7,6 -0,4 -5,00 5.707.670
Cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi GTGD
SSI 27,1 -1,4 -4,91 577.079.000
STB 15,9 -0,1 -0,63 457.038.000
MSN 77,5 -1,5 -1,90 201.774.000
PVD 61 2,5 4,27 189.316.000
FLC 10,1 -0,6 -5,61 168.288.000
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Mua GT Mua
SSI 27,1 -1,4 18.758.850 515.019.667
VIC 47 -0,1 3.014.000 141.657.940
VCB 28,3 -2,1 2.462.580 71.430.156
PVT 15 0 2.362.490 35.446.190
IJC 14,1 0,2 2.108.420 29.646.300
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Bán GT Bán
STB 15,9 -0,1 29.039.260 459.182.498
FLC 10,1 -0,6 9.350.560 94.726.796
VSH 12,7 -0,9 4.985.840 63.796.366
VCB 28,3 -2,1 4.833.570 139.186.164
ITA 7,6 -0,4 4.335.410 33.160.784
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
SSI 27,1 -1,4 18.531.550 508.455.757
PVT 15 0 2.170.030 32.559.290
IJC 14,1 0,2 1.874.180 26.345.116
KDC 48,1 0,1 1.014.160 48.821.062
PVD 61 2,5 629.590 38.505.055
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
STB 15,9 -0,1 28.378.660 448.876.938
FLC 10,1 -0,6 7.989.500 80.907.374
VSH 12,7 -0,9 3.654.740 46.880.506
ITA 7,6 -0,4 2.556.300 19.395.008
PPC 25,2 -0,3 2.401.250 60.626.780
Đơn vị: Ngàn đồng, cổ phiếu
Số người đang truy cập:  89    Số lượt truy cập:  3624942

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280