Sàn Chọn ngày    
Xem
Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
FMC 26 1,7 7,00 273.350
SGT 4,6 0,3 6,98 3.610
VNL 21,5 1,4 6,97 4.610
SFI 36 2,3 6,82 701.860
FDC 25,1 1,6 6,81 308.620
Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
HVX 5,5 -0,4 -6,78 120
DTA 3,4 -0,2 -5,56 5.110
DTT 5,5 -0,3 -5,17 5.000
HLA 2,5 -0,1 -3,85 393.700
NVN 2,9 -0,1 -3,33 230
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi KLGD
FLC 12,6 0 0,00 22.087.430
ITA 9,2 0,4 4,55 11.762.690
SAM 12 0,5 4,35 8.396.000
CII 22,3 0,6 2,76 6.482.750
VHG 10,4 0,6 6,12 4.846.660
Cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm %Thay đổi GTGD
FLC 12,6 0 0,00 273.225.000
VIC 58,5 2,5 4,46 177.290.000
CII 22,3 0,6 2,76 142.049.000
ITA 9,2 0,4 4,55 105.842.000
SAM 12 0,5 4,35 101.383.000
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Mua GT Mua
VIC 58,5 2,5 16.680.650 935.037.330
BID 14,9 0,9 1.303.180 18.944.132
FPT 57,5 0,5 1.042.570 62.567.540
HT1 16,4 0,6 622.230 10.087.803
DXG 16,5 0,2 600.000 9.780.008
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Bán GT Bán
CTG 14,8 0,2 1.899.820 28.235.911
VIC 58,5 2,5 1.771.610 99.553.475
FPT 57,5 0,5 1.040.300 62.438.150
PET 23,8 0,1 500.500 11.961.457
HQC 8,3 0,1 400.000 3.320.000
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
VIC 58,5 2,5 14.909.040 835.483.855
BID 14,9 0,9 1.303.180 18.944.132
HT1 16,4 0,6 572.220 9.272.638
DXG 16,5 0,2 500.000 8.143.708
VCB 28 0,5 489.970 13.599.525
Cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất
Mã CK Giá ĐC Tăng / Giảm KL Ròng GT Ròng
CTG 14,8 0,2 1.411.530 20.946.563
HQC 8,3 0,1 200.000 1.680.000
GAS 124 -2 157.760 19.544.180
PET 23,8 0,1 80.500 1.934.820
PXS 28 -0,8 62.700 1.765.920
Đơn vị: Ngàn đồng, cổ phiếu
Số người đang truy cập:  91    Số lượt truy cập:  1134291

Website được hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt web Internet Explorer, Firefox, Chrome và chế độ hiển thị là 1024 hoặc 1280